Tromme-Cafe 12. Marts 2019

Trommelærer Michael Krysfeldt holder Workshop/Café Koncert Tirsdag den. 12. marts 2019 på Allerslev Skole

Trommeelever samles kl. 16.00 og jammer sammen, hygger og spiser kage i pausen -
og kl. 18:00 er der en lille koncert hvor alle forældre, søskende og andre er velkomne.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk