Trommer

Trommesættet udgør, sammen med bassen, fundamentet i den rytmiske musik. Som trommeslager i et band er det dig der holder tidsfornemmelsen og tempoet.

Når du går til trommer, beskæftiger vi os primært med trommesættet. Du kan som regel altid høre på trommeslagerens rytmer hvilken musikstil der bliver spillet. Undervisningen har generelt fokus på: teknik, puls, koordination, periodefornemmelse, rytmelæsning og sammenspil. Inden for de fleste stilarter vil vi arbejde med alt fra de mest grundlæggende rytmer til mere avancerede niveauer.

Indfaldsvinklen til undervisningen er, at det skal være sjovt. Vi kommer, gennem øvelser, til at lege en del med de forskellige rytmer. Enkelte undervisningsgange kan der komme besøg af ex. guitar- og baselever, så der derved bliver mulighed for sammenspil.

Er du begynder - vil du hurtigt lære de mest basale rytmer. Vi vil arbejde med motorikken, bl.a. ved forskellige danseøvelser, da det er vigtigt, når man spiller trommer, at kunne bevæge begge hænder og begge fødder uafhængigt af hinanden. Lige så snart du kan din første rytme, vil vi bruge tid på at spille sammen i timerne, dvs. læreren spiller klaver, guitar eller bas, og du spiller dine nye rytmer.

På mellemniveau - lærer du flere rytmer samt fills (rundgange rundt på trommesættet). Du lærer typisk en del gode teknik-øvelser udenad. Forskellige rytmelege introduceres med henblik på at lære at læse rytmer og noder. Vi spiller fortsat sammen.

Er du øvet - arbejder vi med ovenstående i udvidet grad. Du vil lære at kunne begå dig i de fleste stilarter. Rytmelæsning og primavistaspil er tilbagevendende temaer. Du vil også lære at spille efter cd, her vil udgangspunktet være din egen musiksamling.

Hør om tromme-undervisning her

Det er også muligt at få trommer-undervisning på Instrumentalhold og på Musikhold

LærerMichael Krysfeldt, Rune Kielsgaard, Jesper Rasch og Silas Tinglef

Michael Krysfeldt

 
Underviser i Trommer, Trommehold og Sammenspil.

Uddannelse: AM uddannelse ved Rytmisk Musikkonservatorie. Fastansat på Lejre Musikskole siden 2001. Solo-elever på aftenskole og musikundervisning på folkeskoler.
Komponerer selv sange, har eget studie og forfatter blandt andet børnemusicals. Jeg finder det meget givtigt at undervise børn i musik, rytmer og slagtøj. God stik-kontrol, færdighed i nodeværdier og et godt groove er nogle af de ting, vi arbejder med i trommeundervisningen.

Rune Kielsgaard

 
Underviser i Trommer, Guitar, Sammenspil

Jeg har spillet trommer i ca 20 år og blev færdiguddannet fra Rytmisk Musikkonservatories musikerlinie i 2001.
Jeg bruger det meste af min tid med bandet I got you on tape, og spiller derudover med bl.a Teitur.
Min vision med undervisningen er at dyrke det musikalske, intuitive og ruste eleven til at kunne indgå i band-sammenhænge med andre.

Silas Tinglef

 
Underviser i Trommer, Guitar, Sammenspil, Guitarhold og Trommehold

Har spillet/spiller bl.a med: Kira and the Ghost Riders, Howl Baby Howl, Nikolaj Nørlund, Steffen Brandt, Chimes & Bells, Boat Man Love, Rumspringa, Sonic Death Monkey, The Gun, Marie Fisker, Nosebleed. Har en del studieerfaring og spiller ofte koncerter og tours i både ind- og udland.

I trommeundervisningen går det mere ud på at lave og spille musik, end det gør at øve og træne den tekniske kunnen. Der vil blive undervist i nodelære, stikteknik, koordination etc., men alt sammen med udgangspunkt i musikken og den enkelte elevs behov og musikalske forståelse. Jeg vil sammen med eleven finde frem til det i musikken, som sætter ild til deres indre trommeslagerglød. Kreativitet og musikalitet er nøgleordene. Det er derfor mere op til eleven hvad undervisningen skal indeholde, og mindre en slavisk gennemgang af en trommebog.

Jesper Rasch


Underviser i Klaver, Trommer og Skolehold

Uddannet i Musikvidenskab på KBHs Universitet, samt privat undervisning.
Jeg tager udgangspunkt i elevens musikglæde og nysgerrighed. Undervisningen opbygges i et naturligt forløb, med plads til elevens egne forslag. Det giver trygge og konstruktive rammer. Jeg lægger vægt på, at opbygge et solidt fundament både musikalsk og teknisk, da jeg mener tingene går hånd i hånd. Eleven får derfor nemmere ved at spille klaveret og lave musik på det, hvilket er det vigtigste.

 Hør Jesper fortælle om undervisningen her