Rytmisk Værksted (2.-3. kl.)

Rytmik stimulerer børnenes naturlige interesse for musik samt de sociale, sproglige og følelsesmæssige kompetencer

Rytmik styrker udviklingen af krop og sanser og skaber derved en god baggrund for dit barns videre udfoldelse i musikskolen.
Vi arbejder med sammenspil, sange, rytmer, bevægelse samt kendskab til de instrumenter vi har til rådighed. Nogle elever har måske tidligere gået til rytmik, men det er ikke en forudsætning.

Der vil blive oprettet hold for 2. og 3. klasse på de skoler, hvor der er nok elever tilmeldt. Undervisningen vil, hvis det er muligt, ligge i skoletiden eller umiddelbart efter skoletid.

Sæson 2019/2020:
- Allerslev Skole - mandag kl. 15.00-15.50
- Hvalsø Skole - tirsdag kl. 13.35-14.25
- Trællerupskolen - torsdag kl. 14.20-15.10

- Bramsnæsvigskolen
- mandag kl. 13.15-14.05
- Kr. Hyllinge Skole - onsdag kl. 14.00-14.50
- Kr. Såby - torsdag kl. 13.55-14.45
- Osted - onsdag kl. 13.45-14.35

Det er en forudsætning for oprettelse af et hold, at der bliver tilmeldt minimum 5 børn.

Lærer: Line Sørensen, Lone Nielsen Darger, Mette Vendelbo, Mia Brønnum og Dorte Nielsen

Dorte Nielsen

 
Underviser i Musikalsk Legestue, Rytmik og Rytmisk værksted samt Kompagnon (musikundervisning i folkeskolen)

Uddannet RMO Rytmikpædagog fra Institut for rytmik 1995.
Har siden undervist på forskellige musikskoler.
Jeg har, ligesom de øvrige rytmiklærere på Lejre Musikskole, gennemført et videreuddannelsesforløb med Inge Marstal. 
Underviser nu på Lejre Musikskole, Rødovre musikskole og i Hyltebjerg kirke i Vanløse.
I undervisningen arbejder vi med musikkens elementer gennem sang, leg og spil på små instrumenter.

Jeg håber børnene finder glæde ved musikken og får skærpet interessen for at beskæftige sig med musik også fremover.

Lone Nielsen Darger


Underviser 0-10 årige i Rytmik, Dagpleje- og Børnehaverytmik og Kompagnon (musikundervisning i folkeskolen)

Jeg er uddannet pædagog, efteruddannet på "DMpF's 3-årige efteruddannelse", rytmisk linie, med hovedfag i sammenspilsledelse og elementær rytmisk træning.
Jeg har undervist i musikskolen i mange år, afbrudt af en periode som seminarielærer. Jeg holder af at opleve elever og deres forældre/pædagoger/dagplejere bruge musikken som almen udtryksform.

Den musikalske sansning starter allerede i fostertilstanden, musikken og bevægelsen er vores første udtryksform inden det talte sprog og - gennem hele livet - en måde at erkende verden på. Jeg har et ønske om, at være med til at inspirere elever og deres voksne til at holde fast i, bruge og udvikle musikken som erkendelses- og udtryksform, således at den er med til at danne grundlag for personlig, social, kulturel og musikalsk udvikling i det hele liv samt, naturligvis, videre i musikskolen.
Jeg spiller klaver og violin, mest tango og traditionel og nykomponeret nordisk folkemusik.

Line Sørensen

 
Underviser i Solosang, Rytmik og Rytmisk Værksted, Sammenspil og Kompagnon 

Jeg er uddannet sanger fra Det Fynske Musikonservatorium, og har mange års undervisningserfaring.
Jeg er sanger og sangerskriver i bandet Alex Canasta samt STÅL, der har udgivet 1 album og skal til at udgive 2. album.
Jeg tager i sangundervisningen udgangspunkt i elevens musikalitet, stemmen og kroppen som helhed, og i hvordan sangen og musikken bliver en naturlig del af eleven.
I musikalsk legestue handler det om det sanselige, rytmikken, kroppen og samværet i musikken på forskellige niveauer, og på rytmikholdene bevæger vi os henimod at synge og spille sammen på forskellige instrumenter. Jeg akkompagnerer på klaver og guitar.