Kor

Musikskolens kor er opdelt efter aldersgrupper. Du har mulighed for at gå til kor i musikskolen, fra du går i 2.klasse. Det er gratis at gå til kor, hvis du allerede går til noget andet i musikskolen.

Det er superdejligt at synge sammen med andre.
Når du bruger din stemme korrekt er du tæt på dig selv. Og hvis du bruger den til sang kommer du hurtigt tæt på andre. Dens formåen afhænger blandt andet af, i hvilken tilstand du befinder dig: glæde, sorg, vrede, håb...
Det er en stor gave at kunne få lov til at formidle disse stemninger og dele dem med andre. Det er jo blandt andet derfor, man bliver sanger.

Kor 2.-4. klasse

I koret varmer vi op via bevægelse (tramp, klap) tilsat sang. Herigennem styrkes elevens pulsfornemmelse og det bliver lettere at lære en sang tonalt og rytmisk. Stemmen varmes op via kropsøvelser og leg - og få egentlige stemme-opvarmende øvelser, da børn som regel har en langt mere naturlig tilgang til deres stemme og krop.
Der vil være tale om en slags musikalsk opdragelse, idet børnene lærer en masse sange med vidt forskelligt indhold og struktur (kanons, varierende taktarter mm).
Det vigtigste ved undervisningen i koret er dog at opretholde glæden ved at synge og RÅ…BE og hviske i kor.
LærerAnne Dillon
Undervisningssted: Musikarkivet Lejre

Kor 5.-8. klasse

I koret lægges vægt på at få stemmen til at fungere så godt og så sundt som muligt. Derfor starter hver prøve med en grundig opvarmning, stemmetræning og udstrækning af de af kroppens muskler, som hindrer en fri lydgivning.
I korets arbejde vil der indgå teori- og hørelære via gehørstræning af blandt andet nye melodier og gennemgang af musikteori. Det vil forøge muligheden for at få sangene til at sidde bedre rent tonalt. Det er desuden vigtigt at forstå, at kroppen og stemmen hænger ubrydeligt sammen. Der vil derfor blive lagt vægt på andre aspekter af sangundervisning end det rent tonale. Der vil blive inddraget SDS (Sang, Dans og Spil), som er rytmer i kroppen (klap og tramp) tilføjet det sanglige aspekt. Enten i form af en melodi, improvisation eller immitation. Dette for at kunne mærke sin egen kropstyngde og derigennem styrke fornemmelsen af puls og underdelinger i musikken.
Genremæssigt ligger korets repertoire i primært den rytmiske afdeling : Gospel, funk, pop, disco, afrocubansk, rock, soul, blues, R&B, danske viser, folkesange mm. Alle stilarter kan inddrages (også klassiske satser), hvis blot interessen er der.
Lærer: Line Sørensen
Undervisningssted: Hvalsø SkoleAnne Dillon

 
Underviser i solosang og kor

Jeg er uddannet fra Det Rytmiske Musikkonservatorium på Holmen i København. Hvor jeg i 2004 blev færdig med en 5-årig diplomuddannelse som sangerinde og sanglærer. I 2011 blev jeg færdig med en Master, som VoiceEmbodiment underviser og sanger. VoiceEmbodiment er en enestående dansk uddannelse, under ledelse af Anne Rosing Schow, som arbejder meget med "det hele menneske", hvilket vil sige at jeg som underviser også tager meget udgangspunkt i anatomien og det kropslige, og vil vi derfor også lave en del kropsøvelser i mine timer. 
Udover at undervise er jeg selv udøvende sangerinde og synger i en masse forskellige sammenhænge, og en masse forskellige genrer. Jeg synger dels live og dels på studieopgaver. 
Som underviser sætter jeg meget højt at krop og stemme arbejder godt sammen, og at du som sanger kommer til at arbejde fortroligt med din egen unikke lyd - dét personlige udtryk netop du har. Alle har deres helt unikke stemme og udtryk, hvilket er en af de mange ting, der er så fantastiske ved sang.

Line Sørensen

 
Underviser i Solosang, Musikhold, Rytmik og Rytmisk Værksted, Sammenspil, Skolehold og Kompagnon 

Jeg er uddannet sanger fra Det Fynske Musikonservatorium, og har mange års undervisningserfaring.
Jeg er sanger og sangerskriver i bandet Alex Canasta samt STÅL, der har udgivet 1 album og skal til at udgive 2. album.
Jeg tager i sangundervisningen udgangspunkt i elevens musikalitet, stemmen og kroppen som helhed, og i hvordan sangen og musikken bliver en naturlig del af eleven.
I musikalsk legestue handler det om det sanselige, rytmikken, kroppen og samværet i musikken på forskellige niveauer, og på rytmikholdene bevæger vi os henimod at synge og spille sammen på forskellige instrumenter. Jeg akkompagnerer på klaver og guitar.